Het gulden midden

Vandaag voel ik mijn lijf gebalanceerd tussen binnen en buiten. Ik voel de energie vanuit de aarde naar boven vrij stromen. Het voelt zacht, gul en omhullend. 
Ik ben er blij mee. De afgelopen dagen werden er veel etherische informatiestromen samengebracht en omgevormd. Dit betekent voor mij meer levensruimte en meer innerlijke rust.

Het is wennen voor me dat het katalysatieproces tussen ziel, lichaam en aarde soepel en gracieus verloopt. Voorheen had ik veel meer moeite om de schokgolven in het veld te laten doorstromen die soms ontstaan als binnen- en buitenwereld samen in verbinding komen. Er rijpt een nieuwe relatie tussen mij en ‘de wereld om me heen’. Veel meer in een geaarde afstemming dan eerder in dit leven.

Met dat de rust groeit zie ik dat ik niet de enige ben die een nieuwe balans vindt in het ‘mens zijn op aarde’. Er zijn steeds meer mensen die weet hebben over ‘het quantumveld’, de ‘Akasha-kronieken’, de multidimensionale werkelijkheid en de waarde van balans tussen binnen en buiten.
Leven wordt moeitelozer. Dat wil niet zeggen dat alles makkelijk hoeft te zijn, maar de rust groeit om te weten dat juist door ons eigen liefdevolle zelf te zijn het leven haar harmoniserende werk door ons kan doen. Beter en prachtiger dan dat ons brein het zelf  ooit zou kunnen verzinnen.

Ik voel me dankbaar dat ik steeds meer openheid kan geven over de werkelijkheid zoals ik deze van binnen door de jaren heen heb mogen ontmoeten. Het belooft moois, voor mezelf en voor de mensen, de werelden, waar ik me mee verweven voel.

Vanuit rust neem ik gestaag mijn stappen. With ease and grace, mijn lieve lijf en leven erend en vertrouwend. Van daar uit vind ik me op mijn eigen gulden middenweg. 

Goud waard. <3 

Shiva en Shakti

1 mind
Ons bewustzijn is 1 groot veld van informatie. Ieders mind is aangesloten op een giga databank van informatie (de Akasha velden) en door middel van persoonlijke en collectievearth-light-beinge programmeringen haalt ieder daar die informatie uit waar hij of zij op afgestemd is.
We roeren allemaal in dezelfde ‘oersoep’.

1 lichaam
Ons lichaam is op eenzelfde manier in verbinding met 1 groot lichaam (net zoals dat je een korf vol bijen als 1 reuzegrote bij met een vleugelslag van wel 5 kilometer zou kunnen zien).
Onze lichamen zijn ‘communicerende vaten’ (via onze blauwdrukken) en
ongezien maken we allemaal deel uit van dezelfde ‘God-in’.

Bewustzijn zou je kunnen zien als de mannelijke component van creatie, de waarnemer en ‘bedenker’ ofwel Shiva.
Het lichaam (mater-ie) zou je kunnen zien als het vrouwelijke component van creatie, de manifestatiekracht ofwel Shakti.

Shiva ShaktiShiva en Shakti
Shiva en Shakti zijn als de 2 zijden van werkelijkheid. Samen creëren ze alle bewustzijnsvormen. Een oneindige creativiteit bestaat er, zowel in levensvormen als in verhaallijnen.

Deze tijd is reuze interessant doordat meer en meer mensen beseffen dat als Shiva en Shakti in onszelf in balans komen, we veel makkelijker lekker in ons vel zitten en een fijne flow van creatie kunnen beheren.
Lekker doen waar je zin in hebt en de wind mee hebben! :-).

Spelen
Shakti is speels…. Ze daagt Shiva uit op vele fronten om te gaan staan voor wie hij/zij is. Ze spiegelt hem al zijn uitstaande projecties, zijn ideeën over ‘de werkelijkheid’ net zo lang tot hij in overgave is aan het leven zelf. Als Shiva rust vindt in Shakti ontstaat er steeds meer ruimte voor ontspanning en genieten.

In het verleden lag het voor de hand om mannen de rol van Shiva te geven en vrouwen de rol van Shakti. In deze tijd gaat deze vlieger niet meer zo maar op. Het leven vraagt aan ieder van ons om weer in balans te komen met beide zijden van de medaille. Mannen hebben hun vrouwelijke kant, hun intuïtie, inlevingsvermogen en speelse creatiekracht te omarmen en vrouwen hun mannelijke kant, in allignment met essentie, helderheid en vooral ook in integriteit.

Kali op oorlogspadDe chaos van het vrouwelijke
‘Mind over matter’ wordt wel gezegd. Deels is dat ook zo: hoe je denkt over jouw leven, zo komt het ook op je toe.
Toch, zo lang als dat het mannelijke het vrouwelijke dwingend probeert te overheersen zal het vrouwelijke chaos laten zien.

Mensen in de westerse maatschappij zijn door eeuwenlange mentale dominantie vaak bang geworden voor hun eigen emotionele ‘wateren’. Hierdoor is de verbinding met onze vrouwelijke essentie niet voor iedereen even toegankelijk.
Er zijn dammen in de vitale stroom van levensenergie ontstaan. Soms bewust en soms ook onbewust. De kunst in deze tijd is om deze dammen weer op te lossen zodat de energie weer vrij kan gaan stromen.

AdaminaDe kracht en harmonie van het vrouwelijke
Als de mind er voor kiest om met respect naar het lijf (=leven) te luisteren, haar te vertrouwen en ruimte te geven om zichzelf optimaal uitdrukking te geven,  kan het leven zichzelf in harmonie herstellen en optimaliseren.
Het leven op aarde is dolblij dat steeds meer mensen deze integriteit naar het vrouwelijke in zichzelf en de ander eren.

Vanuit deze levenshouding vallen Shiva en Shakti in elkaar terug en ontstaat harmonie en een diep gevoel van liefdevolle verbondenheid. Je krijgt als mens ‘de wind mee’. Het aarde- en het kosmische bewustzijn ondersteunen je dan om je verlangens te vervullen. Je zult bliss gaan ervaren, inzicht in verschillende dimensies van realiteit ontvangen en steeds meer wondertjes op je pad ontmoeten.

torusmensmooiHeilige geometrie
Heilige geometrie is een belangrijke sleutel in het creëren van harmonie tussen Shakti en Shiva. Iedere bewustzijnsvorm heeft geometrische lichamen om zich heen. Middels deze lichamen is álles als vanzelf verbonden met het grote universele eenheidsprincipe.
Kennis over deze lichamen maakt dat onze persoonlijkheid zich makkelijker kan ontspannen in ‘zijn’.

Als je vanuit de verbondenheid met dit universele grid helemaal ‘jezelf’ bent, vanuit je lichaam ervarend, zonder censuur, is de verbinding met het eenheidsbewustzijn optimaal. Zo kan het goddelijke dat we samen delen optimaal met ons samenwerken.
Shiva en Shakti stromen dan beiden vrij door ons heen, liefdevol verbonden.

Die ervaring…. maakt me elke keer weer dankbaar en blij <3

Echo of Ego

Vaak lijkt er een soort van ‘smet’ op het woord ego te liggen. Ego mag niet.
Ego staat in de weg tussen mij en verlichting.
En toch is voor het leven van je eigen licht een gezond ego nodig. Vreemd eigenlijk.

stroom met steenVoertuig
Ego is een voertuig voor bewustzijn. Zonder ego’s/echo’s zou er alleen leegte zijn. Ego is opgebouwd uit informatie. Echo’s van de trillingen die ooit in ons systeem in beweging zijn gebracht. In die zin heeft alles wat bewustzijn draagt een ego. het is maar net of je er moeilijk over doet dat dat ego er is. En dat ‘moeilijk doen’…. Dat is nou precies een kwaliteit die mensen eigen is. Met onze eigen fantasie en verbeeldingskracht creëren we nog meer echo’s waar onze ego’s dan de meest bizarre vormen in kunnen aannemen.


Lichtschaduw
‘Er is geen groter ego daboeddhan een spiritueel ego’ wordt wel eens gezegd. Voor sommigen klopt dat misschien, voor anderen weer niet. Want wat leef je? Je kunt je alles laten zeggen en persoonlijk nemen wat een ander of jijzelf zegt of denkt. Er kunnen nog zat maatschappelijke snaren strak gespannen staan en toch kan je innerlijke ruimte al smetteloos schoon zijn.
Vaak krijgen de helderste lichten de zwaarste uitdagingen juist doordat ze zo veel in trilling brengen in hun omgeving. Want waar licht is, daar valt de schaduw weg en niet iedereen is daar blij mee.

Schonende spiegel
Als de echo die je uitzendt overwegend verhelderend is smelt het ego vanzelf. Zorgeloos. En dan wordt het uitzicht steeds prettiger om je heen.
Lekker schallen tussen de bergen… ECHO, ECHo, Echo, echo…. Hoe vrijer ik mijn teugels laat, hoe duidelijker ik mezelf gespiegeld krijg en dat is heel bevrijdend!

_/|\_

Buddha, alive and kicking!

10 dagen stil zitten in meditatie. Vipassana was weer heerlijk deze februarimaand. In mijn binnenwereld zorgde het voor een flinke groeispurt.

pinkFractals
Er waren prachtige downloads over fractaal bewustzijn. Over hoe we onszelf groots of klein kunnen zien. Ik kreeg meer inzicht in de werking van de tijd die als een uurwerk en in schijven verschillende levensverhalen aan elkaar weeft. Het centum van de ervaring blijft altijd weer het eeuwige ‘nu’.

chakram colorCirkels van leven
Ook Gaya, onze mooie aarde, gaf zich bloot. Ze liet zien hoe ze vanuit het fractale bewustzijn verschillende lagen van werelden in zich draagt: Hoe meer je je identificeert met de buitenwereld, hoe meer je op de buitenste schillen rondloopt. Hoe meer je in je lichaam thuis bent en luistert naar het liefdevolle fluisteren van je hart, hoe meer je resoneert met de ‘inner-circles’ in harmonieuze verbondenheid.

Oeps
Een van de meest ontroerende gewaarwordingen was dat de Buddha in mij zichzelf opnieuw herkende. Hij keek terug op zijn werk en wat er van geworden is. In de lezingen die gegeven werden sprak steeds opnieuw hoe Buddha 2500 jaar geleden uitreikte naar het moment dat je niet meer geboren hozwangere boomschilderingeft te worden. Vanuit het mannelijk perspectief was dat voor hem ‘de’ manier om alle turbulentie in het leven te overstijgen. Annica (spreek uit Anietjsa), vergankelijkheid, is het woord dat tijdens de 10 dagen steeds opnieuw genoemd wordt.

Hoofdschuddend luisterde de Buddha in mij naar zichzelf. Denkt een boom aan zijn vergankelijkheid? Een boom leeft, een boom ervaart…. Het hele leven houdt er van zichzelf te ervaren. Of je nu een boom, een stad, een rivier of een mens bent… Door alles heen stroomt de liefdevolle bezieling van moeder aarde.

westerse vrouwOnbegrensde mogelijkheden
De Dalai Lama geeft het aan en ik zeg volmondig ja… Het bewustzijn van de westerse vrouw is belangrijk voor het ontwikkelen van wereldvrede. Wij zijn het die het inzicht, de mogelijkheid en vooral het lef hebben om ons leven op een nieuwe manier te bezien.
In deze tijd waarin zo veel informatie vrij komt plukken we de vruchten van tijdloze wijsheid en inzichten en zaaien onze intenties van liefde, overvloed, vrede en verbondenheid in de altijd opnieuw geboren wordende bron van ‘zijn’.
Op onze eigen unieke manier, en in overgave aan de liefde voor en van het leven vinden we onszelf opnieuw uit.

Als bloemen van bewustzijn. Prachtig!

be still lotus

Shekinah

Shekina yoniVrouwelijk
3 jaar geleden nam ik me voor een schilderij te maken over het heilige vrouwelijke. Ik vroeg Shekinah, de ‘vrouwelijke ziel van God’, of ze me wilde helpen zichzelf te laten zien. Ik was heel verrast dat dit schilderij uit mijn penseel te voorschijn kwam. Ik zelf was nog maar net aan het ontdekken hoe belangrijk het is om in je lichaam te wonen en hoe belangrijk de yoni is voor een vrouw om haar eigen heiligheid te ervaren.

Nu terug kijkend zie ik hoe de essentie van het vrouwelijke ‘yoniversum’ zich heel dringend uitdrukt. Als een uitroepteken… Ein-de-lijk! moet ze gedacht hebben.

Felle tante
Met de grootte (160cm hoog) en de felle kleuren die ze had was ze een aanwezige tante, die Shekinah. Ze wshekinah blauwe vrouwas vurig en knalde van het paneel af. Als er mensen binnen kwamen in mijn huis schrokken ze van de schildering.
Ik schrok op mijn beurt van de impact en ben daardoor verder gaan schilderen. Achteraf vind ik dat wel jammer…

Sirius
Er kwam een blauwe vrouw tevoorschijn. Ik voelde dat ze verbonden was met de sterrenwezens van Sirius. Echt voeten op aarde kreeg ze nog niet. Het bleef een engelachtige figuur. Pas máánden later kreeg ik een nieuwe impuls om verder te gaan…

Beetje zwanger?
Er ontstond een lichtzuil in een binnen-ruimte die me deed denken aan een bekken maar ook aan een keelgebied. Het voelde als een zwangere periode. Iets groeide van binnen maar wilde er nog niet uit komen. Het rijpte en rijpte tot het een jaar terug opeens in een dag tijd tot een uitbarsting kwam.

SONY DSCStralen
Shekinah brak open en liet zich zien.
Vrij stralend in een ruimte als een ster en toch verbonden met hemel en aarde.
Het is al weer een tijdje dat ze hier in huis hangt. Nu met naam en datum. Dit is wie ze is en wie ze, in ieder geval op dit paneel, blijft.

VIMAG1694rij zijn
Voor mezelf is het een heel mooi proces geweest. Tijdens het maken is mijn eigen onderzoek naar het heilige vrouwelijk steeds lichamelijker geworden. Een proces van indalen en beetje bij beetje, soms haast letterlijk, geboren worden.
Met het volgen van trainingen, Tantra opleiding en ook het zelf geven van workshops en helende en tantrische massages ben ik steeds meer thuis gekomen in mijn eigen vrouwelijke essentie. Ik leef mijn leven ìn mijn lijf èn in verbinding met aarde en kosmos.

Ik deel dit proces doordat het me blijft raken, die grote yoni die Shekinah me liet zien.
Een begin was het, van een voor mij heel nieuw leven. Meer en meer ervarend vanuit mezelf, thuis in mijn eigen seksuele èn spirituele essentie. Ik voel me een rijk en gezegend mens….

Het werk is te koop. Het wil verder de wereld in en haar werk doen. Prijs is in overleg.

Balans

Naar binnen
‘Zit niet zo te navelstaren’ zei mijn vader wel eens als ik weer eens diep aan het graven was in mezelf naar mijn eigenbronzen zelfportret oorspronkelijkheid. Hij vond het maar gedoe en vond dat ik meer met praktische en concrete dingen bezig moest zijn. Maar de aard van dit beestje was anders. Ik zocht dieper en dieper in mezelf om bij mijn eigen bron te komen. Ik maakte er op een opleiding een beeldje over. Een zelfportret. Een soort van dolfijn-vogel die steeds dieper naar de kern duikt.

Naar buiten
Doe toch niet zo moeilijk’ zei mijn vader ook wel met regelmaat, als ik me weer uitte over mijn zorgen voor de wereld. Hij vond dat ik het dichter bij huis moest zoeken en gewoon lol moest maken. Onderwijl zag ik een wereld die toe was aan een grote verandering en wat verlangde ik ernaar dat ik iets bij kon dragen voor die verandering.

Onbegrensd bijzonder
Naar binnen en naar buiten. Diep graven en ver reiken… De verhalen in mij, de wereld buiten mij. Ik ken ze allebei maar al te goed als polariteiten van het leven. Naar beide zijden toe is er een oneindige wereld te ontdekken. Voorbij de sterren, voorbij de verhalen. Te veel om alles te leven voor 1 mens.

Ik ontdekte meer en meer dat een mens onmetelijk ver kan reiken en dat dat niet eens zo bijzonder is. Veel bijzonderder is het om een lichaam te bewonen. En een levenskunst kan het zijn om je pad te lopen in een gezonde balans…

Dichtbij
Juist door mijn aandacht meer en meer te gaan verleggen van mijn zorg om de wereld naar dat waar ik blij van wordt, hier en nu, heb ik een balans kunnen herstellen voor mezelf tussen mijn uitersten. Nu deze balans vanuit mezelf weer heel is zie ik dat mijn vader wel gelijk had dat hij me wilde betrekken in een meer dagelijkse realiteit. Een mens kan te diep in het glaasje kijken, een mens kan te ver uit willen reiken om anderen gelukkig te maken. Goed voor ons ‘zelf’ zorgen begint heel dichtbij, bij ons lichaam.

jinjang

Dankbaar voel ik me daarom dat ik mijn helend werk bij massages kan doen. Het is heerlijk om lichaam en essentie samen te laten smelten…
Het is heerlijk om te ervaren dat mijn diepe graafwerk nu ook heel veel waarde blijkt te hebben. Juist doordat ik mijn dieptes helemaal doorgrond heb kan ik anderen heel snel mee nemen naar hun eigen essentie waardoor hun lichaam heel snel stress en disfunctionele programmeringen los kan gaan laten.

NU
Het ‘nu’ is een belangrijke sleutel in de balans tussen binnen en buiten. Als ik stappen voorwaarts zet neem ik ook even tijd hoe het leven antwoord op mijn impuls. Over en weer is er een dialoog gaande met het leven. Hoe meer ik me daar bewust van ben, hoe meer ik meesterschap ontwikkel over hoe ik mijn eigen leven in beheer heb. Het is eigenlijk zo verrassend simpel….

Adem in, adem uit en vanuit je eigen verlangen en intentie groeit vanzelf een heel mooi verhaal! Je mag zelf je stappen zetten… Als jij het goed met het leven voor hebt, heeft het leven het goed voor met jou. 🙂