Maandelijks archief: februari 2019

Het puntje van het snaveltje van het kuikentje

Puntig
Als een kuikentje uit het ei komt heeft het een scherp puntje aan de snavel, het eitandje. Het is nodig om de schil van het ei te kunnen breken om naar buiten te komen.

Diamant
Het vraagt stevigheid om de nodige doorbraken te kunnen maken tijdens het groeien in bewustzijn. Dat maakt dat vaak de mensen met grote potentie ook flink uitgedaagd kunnen worden door het leven. Door hoge druk vormt zich vanuit het steenkool ‘de innerlijke diamant’.
Wil je wakker worden aan je eigen identiteit, je eigen volledig mens zijn, dan zal je soms je kracht en soms je zachtheid in moeten zetten om weer nieuwe sluiers te kunnen ontmantelen. Laagje voor laagje.

Kracht…
Alles wat zich op aarde manifesteert heeft een licht en schaduwzijde. Juist door de wereld van dualiteit te onderzoeken ontwikkel je inzicht en kracht om op eigen benen te staan. Iedere ziel heeft een eigen uitdaging met ‘leven’. Allemaal hebben we onze eigen weg om ons unieke ‘op aarde zijn’ te integreren en van daar uit weer te ontdekken hoe we met de essentie, die door alles heen aanwezig is, verbonden zijn.

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” – Marianne Williamson.

… en kwetsbaarheid
Focus en doelgerichtheid is een vaardigheid die nodig is om dingen te bereiken die je wilt bereiken. Zo is soms het puntje van het snaveltje nodig om uit het ei te komen.
Je hebt de kracht en sterkte van je botten nodig om stappen te zetten of een huis te bouwen. Je hebt je hoofd nodig om scherp en analytisch te kunnen denken.

Wat je doel ook is, het is onderweg richting realisatie belangrijk om zo nu en dan even op te laden en weer tot ontspanning te komen. Dan is het fijn de kracht en focus los te laten en te genieten van ‘het hele kuikentje zijn’. Je hele lichaam en wezen weer als één geheel te voelen.
Door op deze wijze voor balans te zorgen blijf je met jezelf ‘in de maat’ lopen.

Naar de sauna gaan, wandelen in de natuur, een fijne massage ontvangen, dagelijks mediteren…. Het zijn mogelijkheden om te herbronnen in jezelf. Dit maakt dat kracht en kwetsbaarheid, je scherpte en zachtheid, optimaal met elkaar in balans kunnen zijn. Vanuit de balans komt de mooiste inspiratie en ervaar je flow en kan je er nog meer op vertrouwen dat je de juiste keuzes zal maken bij de projecten die je onder handen hebt.

In mijn praktijk help ik mensen om snel en effectief weer te landen in het lijf. 
Weet je van harte welkom!

Het gulden midden

Vandaag voel ik mijn lijf gebalanceerd tussen binnen en buiten. Ik voel de energie vanuit de aarde naar boven vrij stromen. Het voelt zacht, gul en omhullend. 
Ik ben er blij mee. De afgelopen dagen werden er veel etherische informatiestromen samengebracht en omgevormd. Dit betekent voor mij meer levensruimte en meer innerlijke rust.

Het is wennen voor me dat het katalysatieproces tussen ziel, lichaam en aarde soepel en gracieus verloopt. Voorheen had ik veel meer moeite om de schokgolven in het veld te laten doorstromen die soms ontstaan als binnen- en buitenwereld samen in verbinding komen. Er rijpt een nieuwe relatie tussen mij en ‘de wereld om me heen’. Veel meer in een geaarde afstemming dan eerder in dit leven.

Met dat de rust groeit zie ik dat ik niet de enige ben die een nieuwe balans vindt in het ‘mens zijn op aarde’. Er zijn steeds meer mensen die weet hebben over ‘het quantumveld’, de ‘Akasha-kronieken’, de multidimensionale werkelijkheid en de waarde van balans tussen binnen en buiten.
Leven wordt moeitelozer. Dat wil niet zeggen dat alles makkelijk hoeft te zijn, maar de rust groeit om te weten dat juist door ons eigen liefdevolle zelf te zijn het leven haar harmoniserende werk door ons kan doen. Beter en prachtiger dan dat ons brein het zelf  ooit zou kunnen verzinnen.

Ik voel me dankbaar dat ik steeds meer openheid kan geven over de werkelijkheid zoals ik deze van binnen door de jaren heen heb mogen ontmoeten. Het belooft moois, voor mezelf en voor de mensen, de werelden, waar ik me mee verweven voel.

Vanuit rust neem ik gestaag mijn stappen. With ease and grace, mijn lieve lijf en leven erend en vertrouwend. Van daar uit vind ik me op mijn eigen gulden middenweg. 

Goud waard. <3