Elkaar zijn


Grip

Het heeft lang geduurd voor ik ‘mijn grip’ op de buitenwereld los durfde te laten.
Iets in mij wilde altijd ‘de beste’ zijn doordat ik geen vertrouwen had in de onderliggende motivaties van anderen. Ik voelde dat mijn inzicht in ‘het grotere plan’ meer diepgang had en hield voet bij stuk om mijn mooiste visie op ‘de grote droom die we samen delen’ verder te laten evolueren. Mijn pad is daardoor nogal solistisch verlopen.

Vrijheid
Door mijn spel met het leven zijn langzaam maar zeker mijn ogen en hart open gegaan.
‘Ik’ is een wonderbaarlijk wezen, groots en met vele facetten. Samen vormen we ‘Ik’, in vele gestaltes en persoonlijke kleuringen.
De vrijheid die is ontstaan doordat ik mijn mentale (be)grip los heb leren laten is soms nog overweldigend. Het is heerlijk te weten dat de zelfzorg die ik nu neem me steeds meer doet landen in mijn ‘eigen domein’ van persoonlijke creatie.

Het geeft rust dat ik niet meer meteen op hoef te springen als ik om me heen onhandig gedrag of overtuigingen zie of voel bij mensen en situaties. Ieder mens heeft recht op eigen avonturen en die gun ik iedereen ook van harte. Juist door te vertrouwen op de liefde die door elke ervaring heen beweegt en welke van nature disharmonie herstelt (indien gewenst) geef ik de mogelijkheid voor anderen om ook weer ‘thuis’ te komen in ‘zichzelf’.

Dansen met het leven
Soms voel ik hoe ‘ik en mijn schaduw’ samen dansen en in elkaar opgaan.
Meestal kan ik hierin ‘de kloppendheid van mijn leven’ op een fijne manier ervaren. Soms ook voelt het wat onherbergzaam en spannend doordat er dan schakelingen zijn in het collectieve veld. Er vallen dan oude identificaties weg en mijn levensscript stelt zich bij. Toch groeit het vertrouwen om steeds meer in overgave te komen aan wat zich manifesteert.

Vuur
Soms ontstaat er nog wel veel vuur in mijn lijf doordat ik een veelomvattende droom nastreefde. Gelukkig beseft mijn spirit steeds meer dat een mens maar een begrensde mogelijkheid heeft om te kunnen bevatten hoe groots het leven is.
Ik weet makkelijker mijn eigen maat te verzorgen. Dat geeft rust voor mijn persoonlijke leven.

Pad van de ziel
Ieder mens heeft een eigen avontuurlijk pad te lopen om ‘de ziel die we samen zijn’ vrij te maken. Het vraagt overgave en moed. Het lijkt een heel geharrewar bij tijden, maar als je een heldere intentie en focus hebt is alles mogelijk en kom je door de donkerste gebieden van ‘de nacht van de ziel’ heen.
‘Doen waar je blij van wordt en wat goed voelt’ is een gouden regel om op je eigen zielepad te blijven en zo tot ontvouwen te komen.

Elkaar zijn
Het blijft me boeien hoe we rollen spelen voor elkaar en hoe we door onze visie en focus onze leefomgeving beïnvloeden. Waarschijnlijk is het doordat ik me zo lang een einzelganger heb gevoeld dat ik nu erg geniet van ‘het samen goed hebben met elkaar’.
Vereenvoudigen van mijn leven brengt verrijking in ontmoeting. Er is steeds meer kleur te delen, in steeds meer openheid en zachtheid.

Als in ontmoeten het nodige is uitgewisseld wordt het stil
Geen gespannen stilte maar een vervullende stilte
Waarin je terug valt in elkaars essentie

Heerlijk is dat. <3